Infoga:    
Synlig för:     Module:   
Sök
den 17 juni 2019 ..:: Årsmöte 2012 ::.. Registrera   Logga in
 Årsmöte 2012 Minimera
Tjädern i fokus på årsmöte…
SSF Medelpad höll årsmöte den 5 februari i Borgsjö, Ånge. Det formella årsmötet gick tämligen raskt då inga motioner förelåg och avgående styrelseledamöter ställde upp till omval.
Trots många jaktprovsstarter (57 st.) visade sig 2011 vara ett relativt resultatmässigt svagt år med 15 tredjepriser, ett andrapris och ett förstapris. Årets skällande fågelhund blev Fort Hjort Jeppe som tog andra inteckningen i vandringspriset. Två dubbelchampions mottog också sina diplom: Fort Hjort Jeppe och Fort Hjort Trix. I klubbens predatorjakt segrade Kalle Burman före Marcus Orjala och Pelle Hellbom.  
Efter årsmötesförhandlingarna höll Kurt-Olov Edström, Åsele, ett föredrag baserat på hans arbete med inventering av spelplatser för tjäder. Kurt-Olov berättade om tjäderforskningen och om predatorernas påverkan på tjäderstammen. De 40-talet närvarande blev rejält omruskade avseende predationen och sannolikt blir nog fler mårdfällor uppsatta i skogen efter presentationen. Eftermiddagen avslutades sedan med ”jägarmiddag”.
                      
Matti Torvela fick förutom Fort Hjort           Egon Rongdén mottar
Jeppes Championatdiplom ta emot           diplom för Fort Hjort  
vandringspriset för Medelpads                  Trix dubbelchampionat.
Skällande Fågelhund av mötes-
ordförande Bert-Ivar Pettersson.
                        
Kalle Burman tar emot pris i                     Kurt-Olov Edström höll
predator jakten.                                      uppskattat föredrag.

    

 

För dig som gillar jakt, finnspets, finsk spets och norrbottenspets eller för dig som är intresserad av jakt och natur i allmänhet.
Copyright 2008 SSF Medelpad   Användarvilkor  Personliga uppgifter
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation